Pokiaľ

kým, zatiaľ čo, nakoľko


Relevantne k pokiaľ