Pokrm

chova (archaizmus), jedlo, krmivo, žranica


Relevantne k pokrm