Pokrokový

avantgardný, novátorský, priekopnícky, progresívny, progresívny


Relevantne k pokrokový