Pokryť

chrániť, kryť, potiahnuť, povliecť, prekryť, prikryť, prikrývať, zakryť, obložiť


Relevantne k pokryť