Pokrytecký

dvojaký, falošný, farizejský, fingovaný, nepravý, neúprimný, obojaký, predstieraný, strojený, zdanlivý, údajný


Relevantne k pokrytecký