Popis

avízo, informácia, oznam, oznámenie, správa, zvesť, deskripcia, opis, označenie, symbol, znak, značka, známka


Relevantne k popis