Poraziť

prekonať, premôcť, vyhrať, zvíťaziť, získať, získať prevahu


Relevantne k poraziť