Porezanie

odrenina, rez, rezná rana, ryha, vryp, vráska, škrabanec, škrabnutie


Relevantne k porezanie