Porucha

chyba, defekt, havária, poškodenie, závada (nesprávne)


Relevantne k porucha