Poručník

kurátor, opatrovník, správca, ochranca, tútor, zástanca


Relevantne k poručník