Poskytnúť

dať, dedikovať, udeliť, venovať, zveriť, dodať, prepožičať, udeliť


Relevantne k poskytnúť