Postačujúci

akceptovateľný, dostatočný, dostačujúci, možný, prijateľný, primeraný, uspokojivý, vhodný


Relevantne k postačujúci