Postaviť

vybudovať, vztýčiť


Relevantne k postaviť