Postup

história, priebeh, vývoj, metóda, spôsob, technika, postup (výrobný), procedúra, technológia, proces, vývoj


Relevantne k postup