Poťah

deka, huňa, pokrovec, pokrývka, povlak, povlečenie, prikrývka


Relevantne k poťah