Potrebný

bezodkladný, naliehavý, neodkladný, nevyhnutý, nutný, súrny, požadovaný, vhodný, vyhovujúci, želateľný, žiaduci


Relevantne k potrebný