Potrebovať

dožadovať sa, požadovať, prosiť, pýtať, vyžadovať, žiadať


Relevantne k potrebovať