Potupa

inzultácia, nadávka, urážka


Relevantne k potupa