Potvrdenie

atestácia, certifikát, doklad, osvedčenie, posudok, vysvedčenie, autorizácia, obsignácia, odsúhlasenie, overenie, povolenie, súhlas, doklad, kontrolný ústrižok, paragón, pokladničný lístok, potvrdenka, doklad, legitimácia, preukaz, preukážka


Relevantne k potvrdenie