Potvrdiť

odsúhlasiť, ratifikovať, schváliť, spečatiť, uznať, uistiť


Relevantne k potvrdiť