Potvrdzujúci

dokazujúci, dosvedčujúci, dôkazný, podopierajúci, podporný, presvedčivý, usvedčujúci


Relevantne k potvrdzujúci