Poučenie

direktíva, inštrukcia, nariadenie, predpis, príručka, smernica, doporučenie, osveta, rada, informácia, vysvetlenie


Relevantne k poučenie