Použiteľný

funkčný, vhodný, účelný, reálny, splniteľný, uskutočniteľný, vykonateľný


Relevantne k použiteľný