Použitie

aplikácia, používanie, uplatnenie, upotrebenie (hovorovo), užitie, užívanie, vloženie, vsadenie


Relevantne k použitie