Povaha

charakter, letora, nátura, profil, rys, ráz, stránka, temperament, typ, vlastnosť, význam, znak


Relevantne k povaha