Povedať

avizovať, informovať, inštruovať, oboznámiť, oznámiť, poučiť, predniesť, prezradiť, drmoliť, hovoriť, klábosiť, konverzovať, prehovoriť, rečniť, rozprávať, rozprávať sa, vravieť, formulovať, spísať, vyjadriť, vystihnúť, štylizovať, nakázať, naordinovať, nariadiť, predpísať, prideliť, prikázať, rozkázať, stanoviť, určiť, ustanoviť, uzákoniť, vytýčiť


Relevantne k povedať