Povraždiť

masakrovať, vraždiť, zabíjať


Relevantne k povraždiť