Povýšený

chvastavý (hovorovo), neskromný, náročný (hovorovo), požadovačný, pyšný, vystatovačný, povznesený


Relevantne k povýšený