Povzbudzovať

byť podporou, napomáhať, podporiť, podporovať, posilniť, povzbudiť, presadzovať, schvaľovať, motivovať, podnecovať, poháňať, povzbudiť, stimulovať


Relevantne k povzbudzovať