Povzbudzujúci

motivujúci, stimulujúci


Relevantne k povzbudzujúci