Požadovaný

potrebný, vhodný, vyhovujúci, želateľný, žiaduci


Relevantne k požadovaný