Požadovať

dožadovať sa, potrebovať, prosiť, pýtať, vyžadovať, žiadať, nárokovať


Relevantne k požadovať