Poznávať

bádať, hĺbať, pozorovať, skúmať, študovať


Relevantne k poznávať