Pozorný

bdelý, bedlivý, obozretný, opatrný, ostražitý, bystrý, citlivý, cítiaci, precitlivený, prístupný, senzitívny, vnímajúci, vnímavý, všímavý, diskrétny, mlčanlivý, ohľaduplný, taktný, dôkladný, podrobný, starostlivý, kultivovaný, pôvabný, starostlivý, zdvorilý, úctivý, úslužný, ohľaduplný, starostlivý, taktný, všímavý, úslužný


Relevantne k pozorný