Pozorovať

bdieť, bedliť (hovorovo), dbať, dohliadať, dozerať, dávať pozor, hliadkovať, nespať, strážiť, bádať, hĺbať, poznávať, skúmať, študovať, sledovať, špehovať


Relevantne k pozorovať