Pragmatický

realistický, reálny, triezvy, vecný


Relevantne k pragmatický