Pragmatizmus

nezaujatosť, vecnosť


Relevantne k pragmatizmus