Praktický

obratný, šikovný, užitočný, vecný, vhodný


Relevantne k praktický