Prasnica

ošípaná, prasa (nesprávne), prasnica (hovorovo), sviňa


Relevantne k prasnica