Prebudiť

byť príčinou, inciovať, indukovať, navodiť, podnietiť, privodiť, spustiť, spôsobiť, vyvolať, vzbudiť, zapríčiniť, zobudiť


Relevantne k prebudiť