Prechod

chodba, pasáž, prejazd, priechod, ulička, klimaktérium, obmena, premena, transformácia (term.), variant, výmena, zmena, zámena


Relevantne k prechod