Precitlivený

bystrý, citlivý, cítiaci, pozorný, prístupný, senzitívny, vnímajúci, vnímavý, všímavý


Relevantne k precitlivený