Predpis

direktíva, inštrukcia, nariadenie, poučenie, príručka, smernica, lekársky predpis, recept, norma


Relevantne k predpis