Predpoklad

dohad, domnienka, hypotéza, odhad, premisa, kvalifikácia, schopnosť, spôsobilosť, obmedzenie, podmienka, reštrikcia, výhrada, odhad vývoja, predikcia, predpoveď, prognóza


Relevantne k predpoklad