Predstavivosť

fantázia, imaginácia, obrazotvornosť


Relevantne k predstavivosť