Predviesť

demonštrovať, ukázať, znázorniť, predstaviť, predstavovať, prezentovať, vystaviť


Relevantne k predviesť