Preferenčný

lepší, nadradený, prednostný, výhodnejší


Relevantne k preferenčný