Prehlásiť neplatným

anulovať, odrieknuť, odvolať, prehlásiť za neplatný, stornovať, vziať späť, zaraziť, zastaviť, zosadiť, zrušiť


Relevantne k prehlásiť neplatným