Prehlásiť za neplatný

anulovať, odrieknuť, odvolať, prehlásiť neplatným, stornovať, vziať späť, zaraziť, zastaviť, zosadiť, zrušiť


Relevantne k prehlásiť za neplatný