Prehliadnutie

chyba, kaz, kiks, lapsus, nedokonalosť, nedopatrenie, nedostatok, omyl, poškvrna, závada (nesprávne)


Relevantne k prehliadnutie